Wat is SmartPool?

SmartPool is pool voor de jeugd, met een combinatie van wiskunde. SmartPool brengt pool richting de scholieren, met als motto: poolen maakt je slimmer!
SmartPool bestaat uit de volgende onderdelen:
✓ Mobiele pooltafel
✓ Speciaal gemaakt lespakket waarin vraagstukken in wiskunde visueel, gemakkelijk en praktijkgericht worden uitgelegd aan de hand van poolsituaties - Wiskunde aan de pooltafel
✓ Een instructie op school door een Smartpooltrainer
✓ Deelname aan de speciaal voor scholen opgezette competitie.

✓ Ondersteunt met (ook te reserveren) events die verspreid door Nederland plaatsvinden

SmartPool, zowel het scholenproject als de overige side events van het EK, wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS.

 

Wat is het maatschappelijke belang van SmartPool?
Er is in Nederland een groot tekort aan technisch geschoolde vakmensen. De basis voor techniek wordt gevormd door bètavakken zoals wiskunde en natuurkunde. Gebleken is dat deze basis overeenkomsten vertoont aan poolbiljart.

Kernwoorden bij allebei zijn: analytisch, oplossingsgericht, patroonherkenning, vooruitdenken, inschatten, calculeren.

Poolen is voor jongeren hartstikke belangrijk! Niet alleen voor hun vaardigheden op het gebied van wis- en natuurkunde, maar ook ter verbetering van hun precisie- en concentratie-skills. Allerlei eigenschappen die bij jongeren de laatste jaren onder toenemende druk staan, bijvoorbeeld door de komst van de smartphone en een teveel aan prikkels.

Met SmartPool kunnen scholieren op superleuke wijze al deze vaardigheden verder ontwikkelen. Doordat het een scholencompetitie betreft, worden ook hun competitieve skills getraind!

 

Het wiskundelespakket is samengesteld door Erik van Haren.