Voor scholen

OOk meedoen?

In 2018 20 scholen

Er kunnen, dankzij de steun van Ministerie van VWS en partners 20 scholen worden voorzien van een lespakket en instructie!

Jullie school (brugklas) ook?
Neem contact met ons op voor meer informatie en of er nog plekken over zijn!


Hoe?

SmartPool wordt naar de scholen gebracht’. Hoe werkt dat precies, en waarom eigenlijk?
Jongeren komen in beperkte mate in aanraking met poolbiljart. Dat is onwenselijk vanwege de vele positieve aspecten die het pool met zich meebrengt: betere patroonherkenning, beter inschattingsvermogen, beter concentratievermogen. Maar ook de in onze samenleving gewenste eigenschappen als (training van) competitieve en sociale vaardigheden.

Onderdeel van dit project is dat pool naar de scholen wordt gebracht. Aan de scholen die deelnemen aan dit project wordt een mobiele pooltafel gebracht. Zo hoeft de jeugd het pool niet op te zoeken – het komt naar hen toe!

Wiskunde?

Niet alleen de mobiele pooltafels zijn voor scholen ontwikkeld, maar v oor scholen is een compleet creatief lespakket ontwikkeld waarbij de elementen van pool vertaald zijn naar wiskundige vraagstukken, en waarbij wiskundige vraagstukken eenvoudiger en leuker worden gemaakt door een slimme koppeling aan pool. Door de visuele uitleg van een abstract wiskundeprobleem kunnen leerlingen zien hoe leuk en uitdagend wiskunde is.

Zo wordt theorie in de praktijk gebracht, en andersom! Want niet alleen zal een leerling wiskundige of natuurkundige problemen nu beter begrijpen door koppeling aan een spelsituatie uit het pool. Omgekeerd zal een scholier nu ook beter en met meer plezier in staat zijn pool te spelen door een betere kennis van onderliggende wiskundige en mathematische factoren.

Competitie?

Op iedere deelnemende school worden op de mobiele tafel de voorronden gespeeld welke de school zlef mag organiseren. Winnaars van de voorronden van iedere school kwalificeren zich voor finales, die in een later stadium worden gespeeld.