Voor scholen

OOk meedoen?

Het Smartpoolpakket kost slechts €500,-

Neem contact met ons op voor meer informatie en of om uw bestelling te plaatsen!


Inmiddels zijn er al op 38 middelbare scholen met het Smartpoolpakket en wordt de pooltafel in de wiskundeles van vele brugklassen ingezet.

 

Wilt u ook een Smartpoolpakket op uw school en de wiskundeles leuker maken?
Het complete pakket kost normaal €750,- maar als KNBB bieden wij het gehele pakket aan voor slechts €500,- (ex btw) per school aan.
Het pakket bestaat uit:

Smartpooltafel
2 keuen
Balset, driehoek, krijt
Transport
Lesmateriaal Wiskunde aan de Pooltafel inclusief SPAT
1 proefexemplaar Pythagoras
Doosje sleutelhangers
2 uur poolinstructie door een Smartpooltrainer.

 


Wat verwachten van een school?
De Smartpooltafel en materiaal mogen scholen (onder)houden! Waarde van het pakket is €750,-
De bedoeling is dat u de pooltafel en lesstof in uw lessen (wanneer u dat uitkomt) als middel gaat gebruiken om wiskunde op andere wijze uit te leggen, waarbij de kinderen dit deels op de pooltafel kunnen doen. Denk bv aan hoek van inval hoek van uitval, rekenen, meten e.d. In het wiskundeboekje staan er allerlei opdrachten voor. U krijgt hiermee de coolste les op school!

 


Tips en overige gebruiksinformatie;
De inklapbare tafel is een 7ft, 208 (lengte) x 114 (breedte) x 79 (hoogte) cm
Je hebt er ca 150 cm ruimte omheen nodig om te kunnen stoten
Gewicht ca. 75 kg, met twee personen te tillen
De tafel is zoals gezegd een inklaptafel en daardoor minder sterk als een vaste pooltafel. Het is dan ook aan te raden het voorzichtig te hanteren en alleen onder begeleiding
In het magazine Pythagoras staan in ieder nummer aanvullende opdrachten die ingezet kunnen worden.

 

Al vele scholen gingen u voor! Klik hier voor een overzicht van scholen en activiteiten.

 

 

 

Hoe?

SmartPool wordt naar de scholen gebracht’. Hoe werkt dat precies, en waarom eigenlijk?
Jongeren komen in beperkte mate in aanraking met poolbiljart. Dat is onwenselijk vanwege de vele positieve aspecten die het pool met zich meebrengt: betere patroonherkenning, beter inschattingsvermogen, beter concentratievermogen. Maar ook de in onze samenleving gewenste eigenschappen als (training van) competitieve en sociale vaardigheden.

Onderdeel van dit project is dat pool naar de scholen wordt gebracht. Aan de scholen die deelnemen aan dit project wordt een mobiele pooltafel gebracht. Zo hoeft de jeugd het pool niet op te zoeken – het komt naar hen toe!

Wiskunde?

Niet alleen de mobiele pooltafels zijn voor scholen ontwikkeld, maar v oor scholen is een compleet creatief lespakket ontwikkeld waarbij de elementen van pool vertaald zijn naar wiskundige vraagstukken, en waarbij wiskundige vraagstukken eenvoudiger en leuker worden gemaakt door een slimme koppeling aan pool. Door de visuele uitleg van een abstract wiskundeprobleem kunnen leerlingen zien hoe leuk en uitdagend wiskunde is.

Zo wordt theorie in de praktijk gebracht, en andersom! Want niet alleen zal een leerling wiskundige of natuurkundige problemen nu beter begrijpen door koppeling aan een spelsituatie uit het pool. Omgekeerd zal een scholier nu ook beter en met meer plezier in staat zijn pool te spelen door een betere kennis van onderliggende wiskundige en mathematische factoren.

Competitie?

Op iedere deelnemende school worden op de mobiele tafel de voorronden gespeeld welke de school zelf mag organiseren. Winnaars van de voorronden van iedere school kwalificeren zich voor finales, die in een later stadium worden gespeeld.

Alle deelnemende scholen krijgen in september 2019 bericht over de competitie.