Wat is smartpool?

SmartPool

SmartPool is pool voor de jeugd, met een combinatie van wiskunde. SmartPool brengt pool richting de scholieren, met als motto:
poolen maakt je slimmer!

 

voor scholen

Wil je ook een mobiele pooltafel op school en dat de wiskundeles en gymles verbonden worden?
Neem dan contact met ons op!

Lesmateriaal

Het Smartpoollesmateriaal bestaat uit een inklapbare pooltafel, keuen, balset, krijt en lesboekje Wiskunde aan de Pooltafel.SmartPool is pool voor de jeugd, met een combinatie van wiskunde. SmartPool brengt pool richting de scholieren, met als motto: poolen maakt je slimmer!
SmartPool bestaat uit de volgende onderdelen:
✓ Mobiele pooltafel
✓ Speciaal voor Smartpool gemaakt lespakket door Erik van Haren waarin vraagstukken in wiskunde visueel, gemakkelijk en praktijkgericht worden uitgelegd aan de hand van poolsituaties - Wiskunde aan de pooltafel
✓ Een instructie op school door een Smartpooltrainer
✓ Deelname aan de speciaal voor scholen opgezette competitie.

✓ Ondersteunt met (ook te reserveren) events die verspreid door Nederland plaatsvinden

Wat is het maatschappelijke belang van SmartPool?
Er is in Nederland een groot tekort aan technisch geschoolde vakmensen. De basis voor techniek wordt gevormd door bètavakken zoals wiskunde en natuurkunde. Gebleken is dat deze basis overeenkomsten vertoont aan poolbiljart.

Kernwoorden bij allebei zijn: analytisch, oplossingsgericht, patroonherkenning, vooruitdenken, inschatten, calculeren.

Poolen is voor jongeren hartstikke belangrijk! Niet alleen voor hun vaardigheden op het gebied van wis- en natuurkunde, maar ook ter verbetering van hun precisie- en concentratieskills. Allerlei eigenschappen die bij jongeren de laatste jaren onder toenemende druk staan, bijvoorbeeld door de komst van de smartphone en een teveel aan prikkels.

Met SmartPool kunnen scholieren op superleuke wijze al deze vaardigheden verder ontwikkelen.
Smartpool is door de KNBB bedacht om het EK Poolbiljart dat in 2018 in Nederland plaatsvond, blijvende waarde te geven.


Dit is waar wij om geven


Er is in Nederland een groot tekort aan technisch geschoolde vakmensen. De basis voor techniek wordt gevormd door bètavakken zoals wiskunde en natuurkunde. Gebleken is dat deze basis overeenkomsten vertoont aan poolbiljart. SmartPool is ontwikkeld om kinderen op laagdrempelige wijze kennis te laten maken met poolbiljarten en om de bètavakken populairder te maken.

 

"Billiards is the well-developed Art of thinking ahead. It is not only a game, but first and foremost a demanding Sport, which requires good stamina, the logical thinking of a chess player and the stable hand of a concert pianist."

 "The Secret of Creativity is knowing how to hide your sources."

Albert Einstein